• Slider 6
 • Slider 7

Własna woda na działce - najcenniejsze informacje!

 • woda źródlana

Znalezienie wody na działce i budowa własnej studni to doskonałe rozwiązanie, jeśli chcesz realnie obniżyć rachunki za bieżącą wodę bądź nie masz dostępu do wodociągów, a jednak chcesz zlokalizować swój dom na tej konkretnej działce. Jak jednak znaleźć dobre, jakościowe ujęcie, które zapewni wodę na cały rok, niezależnie od tego, czy jest suchy, czy mokry? Gdzie lokalizować studnie, gdzie kopać?

 1. Budowa studni przy dostępie do wodociągów
 2. Szukanie wody na działce metodą elektrooporową
 3. Poszukiwanie wody — metoda potencjałowa, wiercenie próbne
 4. Lokalizacja przydomowej studni 

Budowa studni przy dostępie do wodociągów

Dostęp do wodociągów to niesamowita wygoda. Nie trzeba martwić się wtedy, czy w okresie suszy studnia wyczerpie swoje zasoby, czy jednak nie. Z drugiej jednak strony, taka przyjemność słono kosztuje. Nic więc dziwnego, że wiele osób posiadających dostęp do wodociągów, decyduje się na kopanie studni na własnej działce. Woda pozyskana ze studni może służyć do podlewania kwiatów, do podlewania grządek wiosną i latem, a jeśli jej jakość jest zadowalająca, woda ta może zaspokajać standardowe potrzeby człowieka — mycie, jedzenie i wiele więcej.

Decydując się na budowę studni, można zmniejszyć znacznie opłaty za ścieki, która również naliczana jest względem tego, co pokaże wodomierz. Aby ostatecznie postawić na budowę własnej studni, należy wziąć pod uwagę warunki techniczne, a następnie wszelkie koszty związane z inwestycją oraz eksploatacją studni. W ten sposób można realnie ocenić opłacalność inwestycji.

Niestety, nie zawsze budowa studni jest możliwa. Chodzi o takie przypadki, kiedy woda zalega bardzo głęboko, co sprawia, że technicznie nie da się wykonać studni. Co więcej, niekorzystny układ warstw wodonośnych może sprawić, że szukanie wody może zakończyć się fiaskiem!

Szukanie wody na działce metodą elektrooporową

Warstwy wodonośne zlokalizowane pod ziemią przeplatają się wzajemnie z warstwami nieprzepuszczalnymi. Jest to nie do przewidzenia, dlatego tak trudno znaleźć tę odpowiednią warstwę oraz wodę. Najprostszy sposób szukania wody to rozmowa z sąsiadami. Może ona dać wstępny pogląd na to, czy na danym terenie woda się znajduje, czy jednak jej nie ma. Można kierować się ich wskazówkami dotyczącymi głębokości ich studni oraz tym, czy warto je wiercić, czy jednak nie. 

Do szukania wody warto wykorzystać metodę elektrooporową. Polega ona na elektrycznym sondowaniu warstw ziemi znajdujących się na sporych głębokościach. Poszczególne warstwy ziemi charakteryzują się różnym oporem. Te, które zawierają wodę, cechują się oporem od kilkudziesięciu do kilkuset omometrów. 

Poszukiwanie wody — metoda potencjałowa, wiercenie próbne

Metoda potencjałowa to mierzenie naturalnych różnic w potencjałach konkretnych gruntów. Ten sposób wykorzystuje się głównie na terenach górzystych. Rzadko w takich regionach dokonuje się próbnego wiercenia, ponieważ koszty są zbyt wysokie. Wiercenie studni zalecane jest tylko wtedy, gdy należy precyzyjnie ustalić głębokość zalegania warstwy wodonośnej, ciśnienie wody w niej zawarte oraz wydajność.

Lokalizacja przydomowej studni

Studnię na swojej działce można wykopać w dowolnym miejscu, jeśli będzie ona trzymać się takich przepisów, jak:

 • 7,5 m od przydrożnego rowu,
 • 5 m od granicy działki,
 • 50 m od stopy wału nadrzecznego,
 • 15 m od zbiorników na nieczystości,
 • 30 m od drenażu rozsączającego do gruntu wstępnie oczyszczone ścieki,
 • 70 m od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie i od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych.