• Slider 6
  • Slider 7

Beskid Sądecki - Szczawnica

Beskid SądeckiSzczawnica częściowo leży z Beskidzie Sądeckim, paśmie górskim które ciągnie się od przełomowej doliny Dunajca po doliny Kamienicy Nawojowskiej i Mochnaczki, jest najbardziej na wschód wysuniętą częścią Beskidów Zachodnich. Od sąsiednich Pienin oddzielony jest granicą oddzielony jest granicą geologiczną biegnącą doliną potoku Grajcarek. Następnie przełom Dunajca przebiega pomiędzy sąsiadującymi Gorcami, następnie oddziela Beskid Sądecki od Kotliny Sądeckiej. Pasmo dzieli się na dwie części: pasmo Radziejowej - 1262 m n.p.m. i pasmo Jaworzyny 1114 m n.p.m. Oba pasma mają w sumie ok. 50 km długości.

Drugą po Dunajcu rzeką jest Poprad, jego malownicza dolina, która między Piwniczną a Muszyną tworzy zakola. Tym odcinkiem biegnie granica państwowa między Słowacją a Polską. Beskid Sądecki charakteryzuje znaczna ilość Źródeł wód mineralnych, a zwłaszcza w KrynicyMuszyniePiwnicznejSzczawnicy. Te naturalne bogactwa regionu dały podstawę do stworzenia tutaj licznych ośrodków leczniczo-wypoczynkowych. Miejscowości te są jednocześnie głównymi centrami ruchu turystycznego. Przełomy rzek Poprad oraz Dunajec, na których zorganizowano spływ tratwami, również wpływają znacząco na ruch turystyczny w regionie pasma. Klimat Beskidu Sądeckiego jest bardzo zróżnicowany, jago oba pasma górskie cechują się dłuższymi zimami, większym wpływem wiatrów i wyższymi opadami. Miejscowości odsłonięte od północy, posiadajiące odpowiednie nasłonecznienie posiadają pewne cechy klimatu podgórskiego i podalpejskiego - Krynica. Ze względu na piękno otaczającego krajobrazu, w 1987 roku, utworzono na terenie Beskidu Siądeckiego Popradzki Park Krajobrazowy, który pilnuje racjonalnej gospodarki wykorzystania zasobów naturalnych.

 Beskid SądeckiBeskid Sądecki jest bardzo atrakcyjny pod względem turystycznym, głównie ze względu na piękne krajobrazy, (przełom rzeczny Popradu), liczne uzdrowiska (wody mineralne), bogate dziedzictwo kulturowe regionu (np. szlak architektury drewnianej), folklor. Największymi ośrodkami turystycznymi są powstałe w pobliżu źródeł i ujęć wód mineralnych miasta i wsie uzdrowiskowe, takie jak: Krynica-Zdrój, MuszynaPiwniczna ZdrójRytroŻegiestów-Zdrój, a także położona na granicy Pasma Radziejowej i Małych Pienin Szczawnica. W Krynicy, Muszynie, Wierchomli Małej oraz należącej do Piwnicznej Suchej Dolinie znajdują się kompleksy wyciągów i stoków narciarskich. Jednym z najpopularniejszych jest Jaworzyna Krynicka, na którą z doliny Czarnego Potoku w Krynicy wjeżdża linowa kolej gondolowa. Działa ona również latem, wwożąc turystów na bezleśny, widokowy wierzchołek. W górach poprowadzono wiele szlaków turystyki pieszej, z których najważniejszy i najdłuższy jest przebiegający głównymi grzbietami Pasm Radziejowej i Jaworzyny Główny Szlak Beskidzki, znakowany na czerwono. Wytyczone są także szlaki rowerowe, a nawet przebiega tędy Transbeskidzki Szlak Konny. W porównaniu z sąsiednimi pasmami górskimi, jest tu niewiele punktów widokowych. Najważniejsze i najbardziej znane to: Przehyba, wieża na Radziejowej, Wielki Rogacz oraz Jaworzyna Krynicka. Są to zarazem najbardziej popularne wśród turystów szczyty w regionie.