• Slider 6
  • Slider 7

Fumigacja zboża: Skuteczna Ochrona przed Szkodnikami

  • Łan zboża

Czym jest fumigacja i kiedy warto z niej skorzystać? Jakie są zalety gazowania zboża i jakie procedury bezpieczeństwa należy zachować? Dowiedz się, jak można skutecznie chronić zbiory przed szkodnikami.

Fumigacja zboża – na czym polega?

Fumigacja, inaczej gazowanie, to proces zwalczania szkodników za pomocą fumigantów – substancji chemicznych w postaci dymu, pary lub gazu. Jest to jedna z najskuteczniejszych metod dezynsekcji, szczególnie w przypadku magazynów zbożowych, silosów, statków i innych miejsc przechowywania zbóż.

Profesjonalne usługi gazowania zboża

Na rynku dostępne są kompleksowe usługi fumigacji, specjalizujące się w gazowaniu zbóż w różnorodnych lokalizacjach, takich jak silosy zbożowe, magazyny płaskie, statki czy przyczepy. Firmy oferujące te usługi często posiadają duże doświadczenie w tej dziedzinie, gwarantując skuteczne zwalczanie szkodników magazynowych, takich jak wołek zbożowy, omacnica spichrzanka, trojszyk czy rozkruszek.

Bezpieczne i efektywne gazowanie

Proces gazowania zbóż przebiega zgodnie z rygorystycznymi procedurami bezpieczeństwa, z zastosowaniem naturalnych materiałów. Używany fosforowodór jest gazem silnie toksycznym dla owadów, ale również dla zwierząt i ludzi. Środki ochrony roślin stosowane w tym procesie, takie jak QuickPhos Pellets 56 GE i QuickPhos Tablets 56 GE, zawierają 56% fosforku glinu. W reakcji z wilgocią w powietrzu wydzielają fosforowodór (PH3), który skutecznie eliminuje szkodniki.

Procedura gazowania zboża

1. Ustalenie środków bezpieczeństwa: Określenie strefy bezpieczeństwa i oznaczenie terenu objętego fumigacją.

2. Uszczelnienie: Uszczelnienie silosów i magazynów folią, aby zagwarantować gazoszczelność.

3. Aplikacja gazu: Wprowadzenie preparatów zawierających fosforki glinu do zamkniętych pomieszczeń przez uprawniony personel.

4. Nadzorowanie: Monitorowanie stężenia gazu za pomocą specjalistycznych urządzeń, takich jak detektory fotojonizacyjne.

5. Wietrzenie: Przeprowadzenie odwietrzania pomieszczeń do osiągnięcia bezpiecznego poziomu stężenia gazu (0,1 ppm).

Środki używane do gazowania

Stosowane środki, takie jak QuickPhos Pellets 56 GE i QuickPhos Tablets 56 GE, wydzielają fosforowodór w odpowiednich warunkach wilgotnościowych. Fosforowodór jest silnie toksyczny, prowadząc do paraliżu i śmierci owadów poprzez zaburzenie procesów oddychania.

Czas trwania usługi

Czas trwania gazowania zależy od warunków atmosferycznych. Optymalna temperatura dla przeprowadzenia zabiegu to powyżej 10°C. Standardowy czas trwania zabiegu wynosi od 7 do 14 dni.

Gwarancja jakości i bezpieczeństwa

Profesjonalne firmy gwarantują skuteczne i bezpieczne przeprowadzenie fumigacji zgodnie z krajowymi przepisami. Po zakończeniu gazowania wystawiane jest zaświadczenie potwierdzające, że pomieszczenia są wolne od gazu i bezpieczne do użytku.

Zastosowanie gazowania

Gazowanie zboża jest skuteczne nie tylko w walce ze szkodnikami zbożowymi, ale także w ochronie produktów spożywczo-rolnych oraz obiektów sakralnych. Specjalizowane firmy oferują także gazowanie budynków, drewna i domów w celu eliminacji szkodników drewna.

Fumigacja zboża to złożony proces, który wymaga doświadczenia i profesjonalizmu. Powierzając to zadanie wyspecjalizowanej firmie, można mieć pewność, że zbiory są skutecznie chronione przed szkodnikami. Skontaktuj się z profesjonalistami, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych usługach i zabezpieczyć swoje zbiory przed szkodnikami.

Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Andrzej Panfil – zaufane źródło profesjonalnej fumigacji!