• Slider 6
  • Slider 7

Ewidencja czasu pracy - podstawowe informacje które warto poznać

Przedsiębiorstwa zatrudniające dużo osób często miewały problemy z listami obecności, ale przede wszystkim z weryfikacją godziny przyjścia i wyjścia pracowników. Rozwój technologiczny pozwolił na to, by papierowe wersje odeszły do lamusa, ponieważ ich miejsce zajął RCP. Oczywiście należy pamiętać, że system zawiera więcej danych niż lista obecności, ponadto nie może stanowić jej zastąpić.

Co to jest i do czego służy RCP?

Systemy rejestracji czasy pracy (w skrócie RCP), umożliwiają na w pełni zautomatyzowaną kontrolę nad godzinami przyjścia i wyjścia każdego z pracowników. Zgodnie z przepisami każdy pracodawca musi wykazywać czas pracy osób zatrudnionych. Elektroniczne karty z czytnikami, pozwalają na rejestrację wejścia i wyjścia z zakładu każdej osoby. 

Ewidencja czasu pracy a lista obecności

Pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy, ponieważ na jej podstawie odbywa się rozliczenie czasu pracy, tym samym od jego wyników zależne jest wynagrodzenie. W wielu przypadkach stanowi to podstawę do ustalania pensji, ale także innych świadczeń pracowniczych. Według aktualnych przepisów każdy pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji czasu pracy od pierwszego dnia zatrudnienia pracownika. Za brak ciągłości czy nieprowadzenie tego dokumentu grozi grzywna nawet do 30 tysięcy złotych. Lista obecności i ewidencja czasu pracy to osobne dokumenty, dlatego jeden nie może zastąpić drugiego. 

W jakiej formie można prowadzić ewidencję czasu pracy?

Obecnie dopuszczalne są dwie formy, a mianowicie elektroniczna i papierowa. Pracodawca decyduje o tym, której z nich użyje. Warto zwrócić uwagę, że nad prawidłowością rozliczeń i nadzorem nad przestrzeganiem praw pracy stoi Państwowa Inspekcja Pracy. Dla każdego z pracowników należy prowadzić indywidualną kartę czasu pracy. Na żądanie pracownika można udostępnić mu jego kartę pracy, jednak oryginał pozostaje w rękach pracodawcy i jest jego własnością. Pracownik może żądać jedynie wglądu w dokument.

Elektroniczna ewidencja czasu pracy

Coraz popularniejsza jest wersja elektroniczna ewidencji czasu pracy, ponieważ jest wygodna, a przede wszystkim łatwo można odszukać dane, czy zweryfikować nieobecności. Umożliwiają to czipy, które znajdują się na kartach wstępu. Tego typu rozwiązania wykorzystywane są szczególnie w zakładach, w których zatrudnia się dużo osób. Dostęp do danych i obsługi takich programów może być różny, najczęściej jest płacony w formie comiesięcznego abonamentu. 

Wiecej na temat rejestracji czasu pracy znaleźć można na https://secorun.pl/rejestracja_czasu_pracy