• Slider 6
 • Slider 7

Znaczenie Gaśnic w Ochronie Przeciwpożarowej

 • Gaśnica

Gaśnice są fundamentalnym elementem ochrony przeciwpożarowej, zapewniającym bezpieczeństwo zarówno w domach, jak i w miejscach pracy.

Dzięki nim można szybko i skutecznie zareagować na pożar, minimalizując ryzyko obrażeń oraz zniszczeń materialnych. W artykule przedstawimy przegląd gaśnic i omówimy ich kluczowe zastosowania.

Typy Gaśnic i Ich Zastosowanie

Istnieje kilka rodzajów gaśnic, każda przeznaczona do gaszenia różnych typów pożarów:

 • Gaśnice wodne:

  Idealne do gaszenia pożarów materiałów stałych takich jak drewno, papier czy tkaniny. Nie nadają się do gaszenia cieczy łatwopalnych i pożarów elektrycznych.

 • Gaśnice pianowe:

  Stosowane do gaszenia cieczy łatwopalnych i materiałów stałych. Piana odcina dopływ powietrza do ognia, skutecznie go dusząc. Nie powinno się ich używać do gaszenia sprzętu elektrycznego.

 • Gaśnice proszkowe:

  Uniwersalne i efektywne przy pożarach ciał stałych, cieczy i gazów. Po użyciu pozostawiają jednak zanieczyszczenia, które mogą być trudne do usunięcia.

 • Gaśnice śniegowe (CO2):

  Najlepsze do gaszenia urządzeń elektrycznych i pożarów cieczy łatwopalnych. Dwutlenek węgla gasi ogień poprzez wypieranie tlenu i chłodzenie płomieni. Nie pozostawia resztek.

 • Gaśnice halonowe:

  Używane w specjalistycznych zastosowaniach, takich jak lotnictwo. Bardzo skuteczne, ale ich stosowanie jest ograniczone ze względu na negatywny wpływ na środowisko.

Jak Prawidłowo Używać Gaśnicy

Skuteczne użycie gaśnicy wymaga znajomości kilku podstawowych kroków:

 1. Oceń pożar:

  Zidentyfikuj rodzaj pożaru i upewnij się, że masz odpowiednią gaśnicę. Jeśli pożar jest zbyt intensywny, natychmiast wezwij straż pożarną i ewakuuj się.

 2. Wyciągnij zawleczkę: Zabezpiecza gaśnicę przed przypadkowym uruchomieniem.
 3. Skieruj dyszę na podstawę płomieni: Gaszenie powinno być skierowane na źródło ognia, a nie na same płomienie.
 4. Naciśnij dźwignię: Rozpocznij gaszenie, trzymając dyszę w ruchu, aby pokryć jak największy obszar.
 5. Kontynuuj gaszenie: Nie przerywaj, dopóki ogień nie zostanie całkowicie ugaszony lub środek gaśniczy się nie wyczerpie.

Znaczenie Regularnych Przeglądów i Konserwacji Gaśnic

Aby gaśnice były zawsze gotowe do użycia, konieczne jest regularne przeprowadzanie przeglądów i konserwacji:

 • Kontrole wizualne:

  Przeprowadzaj je co miesiąc, aby upewnić się, że gaśnica jest na swoim miejscu, dobrze widoczna, łatwo dostępna, a plomby i zawleczki są nienaruszone.

 • Przeglądy techniczne:

  Wykonuj je co najmniej raz w roku przez uprawnionego serwisanta, który sprawdzi stan techniczny gaśnicy, jej ciśnienie oraz datę ważności środka gaśniczego.

 • Testy hydrostatyczne:

  Przeprowadzane co kilka lat w celu sprawdzenia wytrzymałości zbiornika gaśnicy na ciśnienie.

Regularny przegląd gaśnic jest niezbędny dla skutecznej ochrony przeciwpożarowej. Gaśnice są kluczowym elementem w walce z pożarami, ale ich efektywność zależy od odpowiedniego doboru, regularnej konserwacji i znajomości zasad użytkowania. Upewnij się, że w Twoim otoczeniu zawsze znajduje się sprawna gaśnica i bierz udział w regularnych szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej.