• Slider 6
  • Slider 7

Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków - na co zwrócić uwagę?

Ochrona przeciwpożarowa to bardzo ważny aspekt każdego budynku, zarówno publicznego jak i mieszkalnego. Dlaczego jest tak ważna? Jakie systemy ppoż stosuje się obecnie celem zapobiegania wystąpienia pożarów i zaprószeń ognia? Na co zwrócić uwagę przy tworzeniu ochrony dla konkretnego obiektu budowlanego?

 

1. Dlaczego zabezpieczenia przeciwpożarowe są tak ważne?

2. Czynne i bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe

3. Na co zwrócić uwagę projektując system zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków?

 

Dlaczego zabezpieczenia przeciwpożarowe są tak ważne?

Zabezpieczenia ppoż, ich prawidłowe przygotowanie oraz dbanie o stan techniczny i gotowość do użytku to obowiązek właściciela lub zarządcy budynku lub innego, podobnego obiektu. Są one regulowane prawnie, a do naszych obowiązków zaliczają się między innymi:

  • przestrzeganie wymagań techniczno-budowlanych w zakresie ppoż., a także dbanie o instalacje, wdrożenie i prawidłowe użytkowanie zabezpieczeń na terenie całego obiektu;
  • konserwacja oraz naprawa sprzętu;
  • zapewnienie osobom przebywającym w budynku odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, a także możliwości ewakuacji.

Pojawienie się pożaru w budynku jest jedną z najtrudniejszych do opanowania sytuacji losowych, w związku z czym musimy dochować wszelkich starań, aby systemy przeciwpożarowe i inne instalacje wspomagające ich działanie funkcjonowały bez najmniejszego zarzutu.

 

Czynne i bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe

Systemy ochrony ppoż. dla budynków możemy podzielić na dwie grupy:

  • czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pożarów oraz minimalizowanie skutków ich wystąpienia. Zaliczymy do nich między innymi systemy sygnalizacji pożaru, jak alarmy oraz czujki;
  • bierne zabezpieczenie przeciwpożarowe odpowiadające za opóźnienie rozprzestrzeniania się ognia. Przykładem takiego elementu ochronnego są między innymi zaprawy ogniochronne. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie: https://pol-poz.pl/zabezpieczenia-przeciwpozarowe.

 

Na co zwrócić uwagę projektując system zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków?

Projektując i wdrażając system ochrony ppoż dla budynku najczęściej skupiamy się na dwóch kwestiach: utrudnienie wystąpienia pożaru oraz opóźnienie przenoszenia się ognia. Pomaga nam w tym wiele różnych elementów systemu, jak na przykład stałe urządzenia gaśnicze wodne, które mogą samoczynnie rozpocząć gaszenie ognia, alarmy, a także dodatkowe elementy konstrukcyjne budynków jak klatki ewakuacyjne czy ognioodporne drzwi.