• Slider 6
  • Slider 7

Transport drogowy - najważniejsze elementy, wady i zalety

Transport drogowy należy do najczęściej wykorzystywanych sposobów  przemieszczania się osób i przewożenia towarów. O jego popularności decyduje stosunkowo niewysoki koszt oraz możliwość dotarcia do większości miejsc. Nie jest to jednak rodzaj transportu pozbawiony wad. Jakie są najważniejsze elementy, umożliwiające prowadzenie transportu drogowego? Jakie są jego największe wady i zalety?

Elementy niezbędne do prowadzenia transportu drogowego

Transport drogowy polega na przewożeniu osób lub towarów z wykorzystaniem pojazdów kołowych po dostępnej sieci dróg.  Można go dzielić na krajowy i międzynarodowy,  zarobkowy lub niezarobkowy, a także dotyczący przewozu osób lub towarów.
Nietrudno zauważyć więc, jakie są dwa najważniejsze elementy tego rodzaju transportu:

odpowiednia infrastruktura, zarówno liniowa (drogi), jak i punktowa (obejmująca między innymi węzły komunikacyjne, stacje przeładunkowe, stacje paliw, przystanki, znaki drogowe itp.) oraz
kołowe środki transportu, nadające się do przewozu towarów lub osób (samochody osobowe, autobusy, samochody ciężarowe, zespoły transportowe obejmujące ciągnik siodłowy i naczepę).

Transport drogowy – zalety

Do najważniejszych zalet transportu drogowego należy jego dostępność. Zarówno w przewozie osób , jak i towarów, jest to ten rodzaj przewozu, którego logistyka jest stosunkowo najprostsza, a koszty niewysokie. Ze względu na  rozbudowaną sieć dróg, za pomocą środków transportu kołowego dotrzeć można niemal w każde miejsce. Koszt utrzymania i eksploatacji pojazdów kołowych jest zdecydowanie niższy, niż w przypadku innych rodzajów transportu (np. kolejowego lub lotniczego).

Transport drogowy – wady

Do najważniejszych wad w przypadku transportu drogowego należą komplikacje wynikające ze zbyt małej przepustowości sieci infrastruktury. Korki na drogach, opóźnienia na przejściach granicznych, kolejki na stacjach benzynowych i punktach poboru opłat sprawiają, że w transporcie drogowym występować mogą trudne do przewidzenia opóźnienia. To samo dotyczy wpływu warunków atmosferycznych na warunki drogowe, a tym samym efektywność transportu.
Trzeba pamiętać również o niewielkiej, w porównaniu np. z transportem kolejowym, pojemności pojazdów. Nie stanowi to jednak wady w przypadku mniejszych ilości przewożonego towaru. Spaliny wytwarzane przez pojazdy kołowe mają niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, jednak nie jest to problem większy, niż w przypadku transportu lotniczego.
Wygoda stosowania transportu drogowego sprawia, że zapewne pozostanie on wiodącym sposobem przemieszczania towarów i przewozu osób również w przyszłości.

Więcej znaleźć można tutaj.